JP Väisänen on ihan homona erimieltä valtaapitävien heteromiesten kanssa

Helsingin kulttuuripolitiikassa askel ojasta allikkoon

Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan viime kokouksessa (9.12.2014) vihreät
esitti 30 000 euron lisäystä Ryhmäteatterin toiminta-avustukseen. Vastustin vihreiden  ja lautakunnan hyväksymää esitystä, koska siitä seuraa helsinkiläisten taiteilijoiden kansainvälisten matka-avustusten leikkaaminen vastaavalla summalla.

Olen vihreiden Jukka Relanderin kanssa samaa mieltä, että Ryhmäteatterin toiminta on ollut vuodesta vuoteen laadukasta. Lautakunta oli kesäkuun kokouksessa päättänyt vähentää teatterin avustuksia koska sen toiminta siirtyy kolmen näyttämön sijaan kahteen. Ryhmäteatteri luopuu Pengerkadun näyttämöstä. Silloin lautakunta katsoi loogiseksi vähentää avustusta 50 000. Nyt Relanderin esityksestä vähennys on pienempi.

Lautakunnan kokous hyväksyi Relanderin ja vihreiden esityksen. Seruaavaksi kaupungin hallituksen tulee olla siitä samaa mieltä (ilmeisesti tammikuussa 2015)  Mielestäni nyt lautakunnan päätöksessä mentiin kuitenkin ojasta allikkoon. Tosin Ryhmäteatterin talouden näkökulmasta asia on luonnollisesti parempi. Esitin kokouksessa, että virkamiehet olisivat esittäneet vaihtoehtoista mallia teatterille esitettävän summan löytämiseksi. Helsinkiläisten muiden taiteilijoiden osalta, ja varsinkin niiden taiteilijoiden osalta, jotka olivat suunnitelleet saavansa kaupungin avustusta kansainvälisiin hankkeisiin matka-avustuksina, päätös oli huono. Vuodelle 2015 kansainvälisin matka-avustuksiin jäi Ryhmäteatterileikkauksen jälkeen jää vain 65 000 € kaikki tämän tapahtuu tänään Helsingin kokoisessa kaupungissa ja Suomen taiteilijoiden pääkaupungissa!

Monikulttuuristuvan ja kansainvälisen Helsingin perspektiivistä vihreiden linjaus leikata taiteilijoiden kansainvälisistä matka-apurahoista Ryhmäteatterin toimintaan on huonoa kulttuuripolitiikkaa.

Miten tämä koko homma sitten järjestettiin? Miten Ryhmäteatterille saatiin parempi päätös?

Näillä askel kuvioilla se tehtiin mahdolliseksi; Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti ensin siirtää Zodiak ry:lle Sivuaskel -festivaalin järjestämisestä myönnettävän avustuksen, 20 000 euroa, sekä Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry:lle Punainen helmi -naisklovnifestivaalin järjestämiseksi myönnettävän avustuksen, 10 000 euroa, maksettavaksi talousarviotililtä 4 17 03, Avustukset yhteisöille. Talousarviotilille 4 17 04, Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille, vapautuva 30 000 euroa myönnetään Ryhmäteatterin kannatus ry:lle. Talousarviotilille 4 17 03, Lopuksi kohdassa Avustukset yhteisöille, siirrettävien toimijoiden avustukset päätettiin, että kansainvälisiin matka-avustuksiin varatuista määrärahoista katetaan tarvittava 30 000.

Olen tyytymätön päätökseen. Jätin asiasta eriävän mielipiteen.

Juha-Pekka Väisänen: Sinänsä edistyksellinen ja tarpeellinen esitys lisätä Ryhmäteatterin määrärahoja on hyvä, mutta esitys rahoituksesta on väärä. En voi kannattaa kansainvälisiin matka-rahoihin budjetoitujen rahojen vähentämistä tilanteessa, jossa entistä kansainvälisempi
Helsinki tarvitsee leikkaamisen sijaan lisärahoitusta omaan monikulttuuriseen ja dialogiseen toimintaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat